CLB chat
Langestraat 12, 9300 Aalst
tel: 053 78 85 10

Nieuwe Organisatiestructuur

Missie en opdracht

  • We willen voor elke leerling de gezondheid, groei en ontwikkeling bewaken en bevorderen.
  • We willen alle leerlingen die het wensen en nodig hebben ondersteunen bij het leren, bij het maken van keuzes en bij het omgaan met psychosociale moeilijkheden.
  • We willen alle ouders op vraag ondersteunen bij de opvoeding en begeleiding van hun kinderen.
  • We willen scholen ondersteunen in hun taak om alle leerlingen maximale ontwikkelingskansen te bieden.
           
We willen dit op een aanstekelijke,
openhartige, moedige, deskundige
en oplossingsgerichte wijze
realiseren!
                                                                           


 

Hoe

VCLB Aalst heeft 5 vaste teams:

  1. - het onthaalteam,
  2. - het medisch team,
  3. - het infoteam
  4. - het trajectteam Leren & Studeren en Onderwijsloopbaanbegeleiding (L&S en OLB),
  5. - het trajectteam Psycho-Sociaal Functioneren (PSF)

 


1. Onthaal Team (contactpersonen)

► Zijn de eerste contactpersonen voor alle leerlingen, ouders en scholen
► Onthalen en verhelderen elke vraag
► Geven afhankelijk van de vraag zelf informatie en advies of verwijzen door naar de CLB-begeleiders/andere welzijns- of gezondheidsdiensten

 


2. Team Medisch

► Voert de medische onderzoeken en vaccinaties uit
► Volgt besmettelijke ziekten op
► Loopt trajecten in het kader van gezondheidszorg

Team Medisch


3. Team Info

► Informeert objectief leerlingen en ouders in groep over het onderwijslandschap, de studiekeuze en de arbeidsmarkt in het zesde leerjaar, tweede SO en zesde SO

Team Info


4. Traject Team L&S en OLB

► Begeleiden leerlingen en hun ouders
► Brengen ondersteunings- en opvoedingsnoden in kaart
► Coördineren individuele zorgtrajecten

TT L&S OLB


5. Traject Team PSF

► Begeleiden leerlingen en hun ouders
► Brengen ondersteunings- en opvoedingsnoden in kaart
► Coördineren individuele zorgtrajecten